Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to give the student the skills needed for advanced costing calculations, profitability analyses and management reporting.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to be able to prepare advanced cost calculations for different types of activities, analyze profitability of products and services from different perspectives and produce management reports on costing and profitability.

Innehåll

The profitability of products and services
Different costing methods
Overhead allocation models
Cost and profitability analysis
Management reporting and the structure of management reporting.
Placing Cost accounting into a company's activities and processes.

Förkunskaper

None

Kursen ersätter följande kurser

None

Mer information

Additional information will be published in itslearning.

Litteratur

Horngren, Harrison, Oliver. Financial & Managerial Accounting, 2012. Other materials used will be announced at the beginning&/during the course. Some hand outs will be
given during the lectures.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 51 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Detailed instructions announced at the beginning of the course.

Lärare

Finne Thomas

Examinator

Finne Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

See room reservations in ARBS

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning