Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge studenten förståelse av organisationer och den
dynamik som styr dem, samt affärsetik.

Läranderesultat

Studenten förstår den dynamik som styr organisationer.

Innehåll

Organisationer, psykologi, ledarskap, affärsetik.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Arbete i grupp. Undervisningen sker i små grupper.

Tilläggs information ges under föreläsningarna

Litteratur

Stephen P. Robbins: Essentials of Organisational Behaviour.
Pearson Publishing.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 17 timmar
 • Basgruppsarbete - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 127 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 127 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Uppgifter och tent. Varje grupp träffar kurses instruktör varje
vecka skilt för en diskussion. Varje grupp presenterar och
försvarar sin analys av olika problemställningar.

Lärare

Eldon Sveinn

Examinator

Eldon Sveinn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Will be given during the first lecture

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning