Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet lägger du grunden för
följande kompetenser:

 • Kompetens inom klientprogrammering
 • Kompetens inom användargränssnitt och
  interaktivitet
 • Kompetens inom objektorienterad programmering
 • Kompetens inom asynkron programmering

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

 • Du kan använda syntax, datatyper, uttryck,
  operatorer och satser i JavaScript (Kunskap)
 • Du känner till koncept kring DOM-modifiering,
  datalagring på användarens dator samt AJAX
  (Kunskap)
 • Du kan programmera komplicerade
  webbapplikationer i klientmiljö (Färdighet)
 • Du förstår och kan använda objektorienterade
  programmeringens terminologi och funktionalitet
  (Färdighet)
 • Du inser värdet och rollen av ett snyggt och
  interaktivt användargränssnitt (Förhållningssätt)
 • Du ser möjligheter och begränsningar av
  kodexekvering i klientens webbläsare
  (Förhållningssätt)

Innehåll

Programmeringens grunder
Hjälpmedel för planerande av programvara
JavaScript grunder
Objekt och metoder
Dokumentets objektmodell
Händelsehantering
Tidsfuntioner
Avancerade funktioner i JavaScript
Avancerade användargränssnitt
Cookies och filhantering
AJAX

Förkunskaper

Webbutveckling

Kursen ersätter följande kurser

Klientprogrammering med JavaScript

Litteratur

Kurskompendium samt kurser på Internet
Kihlman, Dag: Programmering för Internet,
Studentlitteratur, 2001,
ISBN 91-44-01922-X
Flanagan, David: JavaScript - The Definitive
Guide, Fourth Edition, O'Reilly, 2002,
ISBN 0-596-00048-0
Goodman, Danny and Morrison, Michael: The
JavaScript Bible, Fifth Edition, Wiley
Publishing,
2004, ISBN 0-7645-5743-2

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 36 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 37 timmar
 • Självstudier - 10 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Projekten utförda, inlämnade och godkända.
Förhören utförda, inlämnade och godkända

Lärare

 • Biström Dennis
 • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Biström Dennis

Antal kursplatser

Ingen begränsning (37 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-11-08 09:15 - 12:00 E385 Front-end programmering Biström Dennis
2021-11-11 09:15 - 12:00 F365 Front-end programmering Biström Dennis
2021-11-15 09:15 - 12:00 E385 Front-end programmering Biström Dennis
2021-11-17 12:30 - 15:15 E383 Front-end programmering Biström Dennis
2021-11-19 09:15 - 12:00 E385 Front-end programmering Kodtillfälle #1 Biström Dennis
2021-11-22 09:15 - 12:00 E383 Front-end programmering Biström Dennis
2021-11-29 09:15 - 12:00 E385 Front-end programmering Biström Dennis
2021-12-13 09:15 - 12:00 F365 Front-end programmering Biström Dennis
2021-12-15 13:15 - 16:00 F365 Front-end programmering - Biström Dennis
2021-12-16 09:15 - 12:00 Front-end programmering Kodtillfälle #2 https://arcada.zoom.us/my/bistromd Biström Dennis

Kurs och studieplanssökning