Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande kan utvärdera, ur olika perspektiv,
transportalternativ och känner hur man optimerar
transporter med Excel

Läranderesultat

Målet med kursen är att behandla de strategier som
behövs för att sköta såväl nationella som
internationella transportalternativ och distributionsval. Kursen tar upp
metoder för att jämföra olika transportalternativ
med hjälp av kostnadskalkyler och/eller IT-
lösningar. Vidare behandlas även transport
optimeringsmodeller med Excel.

Innehåll

Nationella och internationella transportalternativ,
transportkostnader, IT-lösningar för transporter.
Distributionsmodeller och allokeringar.
Grunderna i transportjuridik

Förkunskaper

10 sp i logistik,

Mer information

- Studerande med logistik som huvudämne (i första
hand LG-08) har förtur till kursen. I övrigt antas
studerande på basen av anmälningsdatum

1. Företagsbesök är obligatoriskt, inga personliga
kompenseringar möjliga (läkarintyg godtas men ger
inte poäng)

-DEADLINES
Alla deadlines inom perioden (deadlines för
övningar och övriga uppgifter specificeras i
timplanen, som delas ut då kursen börjar).
Prestationer kan inte inlämnas, förnyas,
kompenseras eller uppdateras efter deadline om så
inte är i undantagsfall specifierat.

Litteratur

1. Logistik (läran om effektiva materialflöden),
Jonsson & Mattson, 2005, ISBN 91-44-04182-9. valda delar
3. Huolintaliitto, 2010, Huolinta-alan käsikirja,
isbn: 951-98-164-2-9) (valda delar)
4. Övrigt material specificeras under kursens gång
5. Kursbok i transportjuridikens grunder (meddelas senare. ev lagsamling)
6.tentamenslitteratur mm. meddelas i samband med undervisningen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 16 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 12 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 5 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 55 timmar
 • Varav schemalagda studier: 78 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

Godkända övningar och godkänd tentamen

Examinator

Tigerstedt Christa

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

ÄNDRINGAR MÖJLIGA!

Examinationsformer

 • 2010-10-21 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning