Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge en övergripande helhetsbild av
marknadsfunktionen i företaget samt om olika metoder att
förutsäga och kontrollera företagets miljö.

Genom praktiska övningar klagörs hur användningen av olika
konkurrensmedel kan påverka företagets ekonomiska resultat.

Speciell uppmärksamhet ges produktutveckling, segmentering
och
målmarknadsföring eller targeting.
Även "demand management" behandlas dvs metoder att
förutsäga
och kontrollera efterfrågan.

Läranderesultat

Studentens skall efter avklarad kurs ha en förståelse för
sambandet mellan företagets lönsamhet och användingen av
företagets konkurrensmedel i syfte att uppnå en bestående
konskurrensfördel på marknaden.

Innehåll

Kursen baserar sig på en genomgång av övningsuppgifter och ett
företagsspel.
Genom övningsuppgifter klargörs hur företagets
konkurrensmedel
kan användas i olika praktiska situationer. Övnigsuppgifterna
kan
beskrivas som avancerade och och kräver relativt mycket arbete.

Syftet med företagsspelet är att klargöra sambandet mellan
användingen av företagets konkurrensmedel samt det
ekonomiska
resultat som uppnås. Resultatet av företagsspelet presenteras
även
i en skriftlig slutrapport.

Förkunskaper

Avklarat: marknadsföringens grunder

Kursen ersätter följande kurser

Företagets strategi och pesonalens roll

Mer information

Inledande föreläsningar, övningar och företagsspel.
Företagsspelet sker under två fulla arbetsdagar.
För godkänt vitsord krävs närvaro under hela företagsspelet.

Litteratur

Aaker D. & McLoughlin D.: Strategic Market Management- Global
Perspectives, Wiley, Chichester 2010. ISBN 978-0-470-68975-2

Ahonen T.: The Insider’s Guide to Mobile, The Customers,
Services,
Apps, Phones, and the Business of the Newest Trillion Dollar
Industry, 2010. ebook, free download. Valda delar enligt
examinators anvisningar.

Jeffrey Mark (2010) Data-Driven Marketing:
The 15 Metrics Everyone in Marketing Should Know, John Wiley &
Sons

Artiklar enligt examinators anvisning0-13-122513-8.
Artiklar enligt examinators anvisning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Självstudier - 93 timmar
 • - 16 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examination bseras på:
30% presentationer under timmar,
30% skriftlig examen och
40% på företagsspel och rapport.

Lärare

 • Finne Thomas
 • Mildén Peter
 • Smirnova Elena

Examinator

Mildén Peter

Kursens hemsida

Material kan finnas på Itslearning

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Framgår ur arbs

Examinationsformer

 • 2013-03-12 - Tentamina
 • 2013-03-06 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning