Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk grund inom
grafisk design & typografi. Efter genomgången kurs skall
studenten kunna tillämpa ingående teoretiska och praktiska
moment
och därmed kunna:
Ha kunskap om och kunna tillämpa grundläggande principer
för
typografi
Ha kunskap om och kunna tillämpa grundläggande principer
för
layout
Ha kunskap om typografi & grafisk formgivning i ett historiskt
perspektiv
Kunna formge och producera original för trycksframställning
Kunna värdera och välja uttryckssätt för kommunikation via
tryckta medier
Känna till grundläggande färgsymbolik och färgpsykologi
Kunna värdera och välja uttryckssätt för kommunikation via
tryckta medier

Läranderesultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha utvecklat
följande färdighet och förmåga:
-Att kunna tillämpa grundläggande principer för visuell
gestaltning t.ex. komposition, färg och typografi
-Att kunna redogöra för förutsättningarna för visuell
kommunikation i medier.
-Att kunna skapa en individuell portfolio för att samla
framtida
designmaterial

Innehåll

Visuell kommunikation med inriktning på syfte, kontext och
effekt
Grundläggande principer för typografi och layout.
Praktiskt layoutarbete.
Typografi; historiskt, teoretiskt och praktiskt
Perception
Färgkommunikation

Förkunskaper

Grundläggande datorkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ingen

Litteratur

Meddelas senare

Studieaktiviteter

 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 75 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända uppgifter

Lärare

Willför Christel

Examinator

Willför Christel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2014-12-18 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-10-03 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning