Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens mål är att ge deltagarna en bredare förståelse för hur ”Brand Management” används vid strategisk verksamhetsplanering. Hur varumärkeskommunikationen samspelar med organisationens övriga verksamhet i strävan att skapa framgångsrika varumärken.

Läranderesultat

Kunna beskriva och redogöra för teoribildningen kring Brand Management samt att i praktiken kunna tillämpa kursens modeller.

Innehåll

Kursen utförs som ett samarbetsprojekt med ett företag där strävan är att fastställa varumärkets image i förhållande till dess profil. Som metod används eyetracking.

Förkunskaper

Avklarad kurs i Marknadsföringens grunder

Kursen ersätter följande kurser

Företagets komunikation

Mer information

Det antas 30 studenter till kursen. Blir det kö antas studenter enligt följande:
1. I första hand till den grupp studenter kursen är ämnad för positionsmässigt
2. Antalet avklarade studepoäng i ämnet marknadsföring

Litteratur

Artiklar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 50 timmar
 • Praktiska övningar - 22 timmar
 • Basgruppsarbete - 35 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 136 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 136 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Praktikfall och avklarad tentamen

Lärare

 • Christel Willför
 • Hernberg Mervi
 • von Boguslawski Michael

Examinator

Willför Christel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2014-03-13 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning