Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen syftar till att introducera elektronisk
handel över
Internet ur ett affärsperspektiv där elektroniska
affärernas begrepp, påverkan och tekniker
presenteras.

Läranderesultat

 • Studenten kan identifiera affäskritiska
  processer
 • Studenten kan definiera möjligheter, problem och
  risker med elektroniska affärer
 • Studenten kan jämföra olika affärsmodeller för
  att idka elektronisk handel inom olika branscher
 • Studenten kan analysera och reflektera över
  olika elektroniska marknadsplatser och dess
  funktioner
 • Studenten behäskar principerna för reklam,
  orderhantering och betalningar vid handel på
  Internet
 • Studenten kan i praktiken bygga upp en fullständig nätbutik
 • Studenten kan implementera fungerande betalningsalternativ
  samt leveransalternativ i nätbutiken
 • Studenten kan planera och förverkliga kommunikationen med
  nätbutikens kunder och kan hantera verktygen för att följa upp
  trafiken till denna.

Innehåll

 • Bakgrund och fundamentala begrepp
 • Möjligheter, problem och risker
 • Olika affärsmodeller
 • Internet försäljning; Reklam, orderhantering och
  betalningar
 • Olika program för elektroniska affärer
 • Implementering av en e-butik i Arbits e-Business
  Lab

Förkunskaper

Marknadsföringens grunder

Kursen ersätter följande kurser

Elektronisk handel

Mer information

ingen

Litteratur

Material tillgängligt i itslearning, Arcadas
nätstudiemiljö

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 43 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studenten genomförande följande:
Examination 1: Skriva en rapport om utvecklingen av en
nätbutik för
ett företag
Examination 2: Implementera en fungerande nätbutik med
utvald
plattform. i Arcadas e- business Lab
Examination 3: Presentera affärsidé och den implementerade
nätbutiken i ett slutseminarium

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning