Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...
studenterna är insatta i skötseln av personalärenden och löneadministrationen i ett litet företag

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- känna till lagstiftningen betr. personalrelaterade ärenden
- vara förtrogen med rekryteringsärenden och olika slag av arbetsavtal
- känna till olika slag av personalutveckling och
samarbetsrutiner i ett litet företag
- vara insatt i ett litet företags löneräkningsrutiner.

Innehåll

- lagstiftning på området
- personalen
- rekrytering
- samarbete
- lönerutiner

Förkunskaper

Företagsamhet och handelsrätt.
Affärsredovisningens grunder.

Mer information

Presentationer 18-19.5.10.
För studenter med inriktning Ekonomistyrn. och ledarskap,och med breddstudier Ekonomistyrn. och ledarskap.

Litteratur

Österberg Maritta: Henkilöstöasiantuntijan käsikirja
Arbetsavtalslagen, övriga personalrelaterade lagar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 43 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 83 timmar
 • Varav schemalagda studier: 50 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer

Lärare

Granström Maj-Britt

Examinator

Granström Maj-Britt

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2010-05-12 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning