Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att få en mångsidig
uppfattning om kylteknik och dess
användningsområden.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:

 • känner kylteknikens grundbegrepp, standarder
  samt myndighetskrav.

 • förstår kylteknikens termodynamiska
  grundprocesser.

 • behärskar kylanläggningars allmänna
  anläggningsscheman och huvudkomponenter.

 • kan beräkna kylbehov.

 • kan beräkna kylprocessens massa- och
  energibalanser samt åskådliggöra kylmediets
  process i logp,h-diagram.

 • känner och kan dimensionera komponenter
  (kompressorer, kondensorer, förångare,
  expansionsventiler).

Innehåll

kylprocessen
Carnotprocessen

Förkunskaper

Termodynamik
Inomhusklimat

Litteratur

Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Tentamen
Inlämningsuppgifter

Lärare

Wiik Niklas

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning