Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande
grundläggande kunskaper om fastighetens VVS-system.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att förstå vad som avses med fastighetens
VVS-system och hur de skapar en fungerande
fastighet.

Innehåll

- Inneklimat
- Ventilation
- Värmesystem
- Tappvatten
- Avlopp
- VVS-ritningar

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Litteratur

Olli Seppänen, MAtti Seppänen. Rakennusten
sisäilmasto ja LVI-tekniikka

Catarina Warfvinge, Mats Dahlblom. Projektering
av VVS-installationer

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten får
godkänd tentamen och utför kursens inlämnings- och
övningsuppgifter.

Lärare

 • Karumaa Kaj
 • Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning