Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att att ge en inledande översikt över produktion, distribution och konsumtion av energi i samhället. I kursen behandlas grundläggande terminologi och konventioner samt vanliga storheter och enheter inom energitekniken.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att känna till produktion, distribution och slutanvändning av energi i samhället. Den studerande känner till principer för energins omvandling och kan tillämpa dessa för enklare energitekniska beräkningar. Den studerande är även medveten om energisektorns påverkan på miljön och speciellt sambandet mellan energianvändning och uppvärmningen av klimatet.

Innehåll

- Termodynamikens huvudsatser (energiprinciper)
- SI-storheter och enheter inom energitekniken
- övriga enheter
- Komponenter i energisystem
- Energianvändning inom byggsektorn
- Energianvändning inom industrin
- Energianvändning inom transportsektorn
- Miljöfrågor
- Klimatuppvärmningen
- Energianvändning

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Litteratur

Swen Werner, Energiförsörjning - En introduktion till vårt energisystem, 2016.
Claes Bernes, En varmare värld-Växthuseffekten och klimatets ändringar, 2016.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 25 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger godkänd kurstentamen.

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning