Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att tillämpa högspråkproggrammering för implementation av automations och kommunikationsuppgifter

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden kunna programmerar 8 - bit mikrokontroller med C för automations- och telekommunikationstillämpningar.

Innehåll

Introduktion till bakgrunds och tidsdrivna processer, flödesdiagram och tillståndsmaskiner. Programmeringsexemplar, hex - fil generation och transfer till chip. 14 projekt med PIC12F675 och PIC16F688

Förkunskaper

C programering

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

obligatorisk närvaro, alla upgifter utförda före tenten

Litteratur

intranet

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 50 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 63 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 133 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Rene Herrmann

Examinator

Herrmann Rene

Kursens hemsida

intranet

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2010-03-15 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning