Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Elektriska drivsystem, planering och dimensionering

Läranderesultat

Förstå mekaniska och elektriska krav på eldrifter, känna till typiska applikationer och problematiken kring uppbyggande av fungerande motordrivsystem samt känna till elementära dimensioneringsgrunder för olika drivsystem.

Innehåll

Elektriska drivsystem
Standarder, direktiv, miljöaspekter

Förkunskaper

Elmaskinlära
Teoretisk elektroteknik

Kursen ersätter följande kurser

Elmotordrift -> 2004
Driftsteknik 2004-06

Litteratur

ABB Handbok Industri, urval
Elkrafthandboken, urval
Internet

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 25 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 35 timmar
 • Självstudier - 23 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 23 timmar
 • Varav schemalagda studier: 110 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning