Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Elomvandlare i kommersiellt bruk.

Läranderesultat

Kännedom om elomvandlingsteknologi och -applikationer.

Innehåll

Elektrisk omvandlarteknologi

Förkunskaper

Kraftelektronik, Driftsteknik

Litteratur

Föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 80 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 30 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 20 timmar
  • Självstudier - 3 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 3 timmar
  • Varav schemalagda studier: 130 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning