Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att introducerar studenten till radiofrekvenselektronik och dess tillämpning för telekommunikation

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna analyserar och planerar väsentliga byggblock av radiofrekvenstransmitter och mottagare för analog och digitala modulationsmetoder.

Innehåll

- vågor och utbreddning
- modulationsmetoder
- oscillatorer
- filter
- blandare
- småsignal och effektförstärkare
- demodulators
- antennas, impedans och stående vågor

Förkunskaper

TET1, TET2, Elektronik, Matematik 1 till 4, Fysik

Kursen ersätter följande kurser

kompendium - intranet

Mer information

none

Litteratur

anteckningar

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 100 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 33 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 133 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Kursens hemsida

none

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2010-10-10 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning