Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge allmänkunskap om mätteknik och mätinstrument samt praktiska färdigheter att använda dylika. Bekantgöra grunderna i elsäkerhet.

Läranderesultat

Förstå uppbyggnaden och funktionen hos de vanligaste
mätinstrumenten och mätkopplingarna, kunna
bedöma mätnoggrannhet och mätfel, känna till vanliga elektronikkomponenter, lära studeranden
handskas med mätinstrument och utföra enkla
mätkopplingar samt känna till elementär elsäkerhet.

Innehåll

Analoga och digitala mätinstrument
Oscilloskop, spektralanalysator, registrerande instrument
Elektronikkomponenter, givare, mätbryggor och specialmätinstrument
Mätfel och kompensering
Digital och datorstödd mätteknik
Elsäkerhet i laboratorier

Förkunskaper

Teoretisk elektroteknik

Kursen ersätter följande kurser

Mätteknik 6 sp

Mer information

Godkänt elsäkerhetsförhör förutsättning för laboratoriearbete. Godkända laborationer och övningar förutsättning för tentamensrätt.

Litteratur

Rancken: Föreläsningskompendium på intranet. Materialet tillgängligt på intranet endast under pågående kurs.
Rancken: Laborationer i elmätteknik
Rancken: Övningar i Mät- och givarteknik

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 30 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 30 timmar
 • Självstudier - 28 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 28 timmar
 • Varav schemalagda studier: 105 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

 • Anukka Harri
 • Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning