Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge grundkunskaper i egenskaper och funktion hos elektriska maskiner.

Läranderesultat

Förstå uppbyggnaden och funktionen hos transformatorer
och de vanligaste roterande elmaskinerna och kunna
utföra beräkningar på dessa. Kunna utföra mätningar
på utrustningar kopplade till nätspänning.

Innehåll

Magnetism
Transformatorer
Likströmsmaskiner
Växelströmsmaskiner (synkron- och asynkronmaskiner)

Förkunskaper

Matematik 1
Fysik 1
Elsäkerhet
Teoretisk elektroteknik 1

Kursen ersätter följande kurser

Elmaskinlära EL-2-007 4,5 sp

Mer information

Godkänt elsäkerhetsförhör förutsättning för laboratoriearbete. Utförda laborationer och övningar förutsättning för tentamensrätt.

Litteratur

Elkrafthandboken, del Elmaskiner, kap. 1-4, Liber 1996

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 13 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 30 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 25 timmar
 • Självstudier - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 15 timmar
 • Varav schemalagda studier: 118 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

 • Rancken Kim
 • Anukka Harri

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Se ARBS

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning