Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Introduktion studenten till praktisk kretsanalys

Läranderesultat

Studeranden skall kunna anaylserar DC och AC egenskaper av elektriska kretsar

Innehåll

Repetition av kursen teoretisk elektroteknik 1
Växelströmsteori (trefasnät, signaler i tids- och frekvens-domänerna)
Kretsanalys (mask- o nodanalys, superponering, Thévenins
o Nortons teor.)
Tvåportsteori, filter och dämpsatser
Magnetism (statiska och tidsberoende magnetfält, kopplade kretsar)
Insvängningsförlopp i RC- och RL-kretsar

Förkunskaper

Teoretisk elektroteknik 1

Litteratur

Hubert, Charles I. : "Electric Circuits AC/DC, An Integra-ted
Approach", McGRAW-HILL INTERNATIONAL BOOK
COMPANY, 1982
Edminister, Joseph A. : "Electric Circuits", andra uppla-gan,
McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 1983
Bartkowiak, Robert A.: "Electric Circuit Analysis", John
Wiley & Sons, 1985

Studieaktiviteter

Övningsbaserad undervisning - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 133 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2009-02-05 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning