Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att du ska kunna
dimensionera och välja utrustning till
komfortbyggnader (kontor, boende, affär)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
* har fått en helhetsuppfattning om
fastighetens vatten- och avloppssystem, samt
hur de ansluter sig till de övriga hustekniska
systemen.
* förstår sig på det kommunala vatten- och
avloppssystemet, samt hur fastigheten ansluter
sig till den
* känner till och kan tillämpa rådande
bestämmelser och lagstiftning
* kan jämföra olika vatten och avloppssystem
med avseende på miljön, byggnaden samt
boendetrivsel
* kan bestämma och överenskomma målsättningar
på basen av omständighetskrav
* har en helhetsuppfattning om vatten och
avloppssystem, samt hur de ansluter sej till de
övriga tekniska systemen i fastigheten.
* Kan dimensionera fastighetens, och ett litet
samhälles vatten och avloppssystem
* Kan välja, dimensionera och placera
fungerande armatur, utrustning samt ledningar i
en fastighet
* Kan välja energitekniskt optimerad och
fungerande utrustning för beredande av
varmvatten.
* Kan välja och dimensionera olika avskiljare
och pumpstationer
* Kan välja och dimensionera en på glesbygden
befintlig avloppsvattensystem
* känner till fastighetens grundbyggnad och *
känner till torksystem för tomten
* känner till uppkomstmekanismen för brand,
samt de olika släckningsmetoderna

Innehåll

Samhällets vattenförsörjning
Finlands byggbestämmelsesamling föreskrifter
och anvisningar gällande planering,
förverkligande och användande av vatten och
avloppssystem
Fastighetens vattensystem,
vattenbehandlingsutrustningens
energieffektivitet samt vattenförbrukning
Fastighetens vatten- och avloppsarmatur
Fastighetens avloppssystem
Fastighetens regnvattensystem
Skydd av vatten- och avloppssystem
Ljudtekniken i vatten- och avloppssystem
Avloppsvattnets pumpstationer
Produktion av varmvatten
Apparatur för ändring av vattenledningstrycket
Fastighetens brandsläckningsutrustning

Förkunskaper

Termodynamik
Strömningslära

Litteratur

Seppänen, Olli & Seppänen, Matti. 2007
"Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka", 4
uppl.
Föreläsningsanteckningar, D1

Rekommenderad bredvidläsning:
Seppänen: Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto
Seppänen: Ilmastoinnin suunnittelu

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 27 timmar
  • Självstudier - 108 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (38 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-20

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-12 09:00 - 12:00 Vatten- och avloppsteknik Via Teams, lärare: Jari Pyykkönen Pyykkönen Jari
2022-01-19 09:00 - 12:00 Vatten- och avloppsteknik Via Teams, lärare: Jari Pyykkönen Pyykkönen Jari
2022-01-26 09:00 - 12:00 Vatten- och avloppsteknik Via Teams, lärare: Jari Pyykkönen Pyykkönen Jari
2022-02-02 09:00 - 12:00 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2022-02-09 09:00 - 12:00 D4110 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2022-02-16 09:00 - 12:00 D4109 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2022-02-23 09:00 - 12:00 D4109 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2022-03-02 09:00 - 12:00 D4109 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2022-03-09 09:00 - 12:00 D4109 Vatten- och avloppsteknik Pyykkönen Jari
2022-03-30 14:00 - 17:00 Omtent 1 - Vatten- och avloppsteknik Via zoom https://arcada.zoom.us/j/6040267091 och Itslearning Roos Kim
2022-04-27 13:00 - 16:00 Omtent 2 - Vatten- och avloppsteknik Via zoom https://arcada.zoom.us/j/6040267091 och Itslearning Roos Kim

Kurs och studieplanssökning