Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med studienheten är att ge studenten en
kunskap om elementär vätskedynamik som har relevans i design och analyser av vätskor i vila och i rörelse.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- känna till grundläggande hydromekaniska
begrepp som densitet, viskositet, tryck, flöde,
tryckfall och flödeshastighet.
- kunna beräkna tryckfall, höjdlägen , flöden
och hastigheter i rörsystem.
- kunna bestämma tryckfall förorsakade av
friktionsförluster i rörledningar.
- kunna dimensionera en pump
(beräkna effekt) för ett givet flöde i ett
rörsystem.
- Modellera laminärt vätskeflöde med hjälp av finite element-metoden (FEM) på COMSOL

Innehåll

01. Fluid statisk
02. Vätskekrafter
03. Grundläggande hydromekanik/Kontinuitetsekvationen/
04. Bernoullis ekvation
05. Laminär och turbulent strömning
06. Tryckförlust i rörledningar
07. Introduktion till pumpar

Förkunskaper

linjär algebra, Differentialkalkyl, Integral kalkyl

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ingen tilläggsinformation tillgänglig för
tillfället

Litteratur

Kursbok: Fluid Mechanics, andra upplagan i SI-enheter av R.C. Hibbeler.

Ytterligare referens
Munson Bruce, Young Donald, ...: Fundamentals of
Flytande mekanik.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
  • Praktiska övningar - 6 timmar
  • Självstudier - 105 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Weekly-uppdrag upp till 30%
Kursuppgift upp till 30%
Slutprov upp till 40%

Totalt 50% krävs för att klara kursen. Uppgifter som anges i itslearning.

Följ god vetenskaplig praxis i studier vid Arcada:
https://start.arcada.fi/en/my-studies/degree-thesis/ethical-questions-a…

GRADERING.
50-59 klass 1 Tillfredsställande
60-69 klass 2 Tillfredsställande
70-79 klass 3 bra
80-89 klass 4 bra
90-100 klass 5 Utmärkt

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (35 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Follow schedules on itslearning.

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-20

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-14 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2022-01-21 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2022-01-28 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2022-02-04 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2022-02-11 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2022-02-18 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2022-02-25 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2022-03-04 09:15 - 12:00 D398 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas
2022-04-27 09:15 - 12:00 D4107-08 Fluid Mechanics Gebrehiwot Silas

Kurs och studieplanssökning