Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kursen ersätts med kursen Byggnadsvård och sanering (3 sp) från Novia/Vasa samt en projektuppgift (2 sp).

Se:
https://www.novia.fi/utbildning/ansokan-och-studier/laroplaner/lp2017/?… Extern länk

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 14 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 16 timmar
  • Praktiska övningar - 35 timmar
  • Självstudier - 35 timmar
  • Nätbaserade - 35 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning