Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen är tudelad: 'fjärrvärme' och
'värmeväxlare' bildar skilda helheter under
kursen.
VÄRMEVÄXLARE: Målsättningen med denna del av
kursen är att öka studentens förståelse för
värme som överförbar form av energi med hjälp
av olika värmeöverföringsmetoder och
tillämpningar, både hos industriella processer
och t.ex. i hushållen. Därtill får studenten en
introduktion till a) olika typer av
värmeväxlare, b) planering/modellering av
värmebalanser och c) industriella metoder och
styrning/reglering av värmeöverföring samt
värmeåtervinning.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:

- kunna utföra fundamentala beräkningar för
värmeöverföring
- välja en rätt typ av värmeväxlare för olika
användningsändamål
- dimensionera en värmeväxlare
- förstå hur värmebalanser beräknas och styrs i
industriella processer

Innehåll

1. Introduktion till värme som energi
2. Värmeöverföring i olika media (vätskor,
gaser och fasta material)
3. Värmeväxlare: olika typer och
funktionsprinciper
4. Beräkning av värmebalanser och
dimensionering av värmeväxlare
5. Introduktion till industriella
värmeöverföringsprocesser
6. Instrumentering och styrning av
värmeöverföring

Förkunskaper

Godkänd i följande kurser:

Termodynamik
Heat Transfer

Litteratur

Hittas på Itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
  • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd i tentamen

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS / See ARBS

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning