Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att stöda studenten att målmedvetet,
självständigt och
framgångsrikt kunna studera vid Arcada och få
en grund för
sin karriärsutveckling.

Följande allmänna kompetenser betonas under
kursen:

- Lärandekompetens
- Digital kompetens
- Global kompetens
- Etisk kompetens
- Kommunikativ och social kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens

- Ha en realistisk uppfattning om det egna
lärandet i
högskolestudier och betydelsen av livslångt
lärande.
- känna till olika verktyg, metoder och
studieaktiviteter som stöd för målinriktat
lärande
(studieorientering)
- förstår betydelsen av att jobba tillsammans
för att
stöda det egna lärandet
- Känna till sin studieplan och reflektera över
målen
med studierna.
- Känna till sin profession och få en insikt i
kunnande, färdigheter och attityd som behövs i
yrkeslivet.

Digital kompetens

- Förstå vikten med att utveckla sin digitala
kompetens och informationskompetens under
studierna
- Ha färdigheter för att självständigt kunna
lösa
problem och utmaningar när det gäller digital
information, kommunikation och
innehållsproduktion.
- Behärska de mest grundläggande verktygen och
funktionerna för att kunna studera, kommunicera
och
skapa material.

Global kompetens

- Vara öppen för och se styrkan i kulturell
mångfald.

Etisk kompetens

- Omfatta etiska principer för god vetenskaplig
praxis
i studier vid Arcada.

Kommunikativ och social kompetens

- Kunna dela insikter med andra och argumentera
för
sina åsikter.
- Kunna använda skrivguiden i skriftliga
arbeten.

Innehåll

Del 1 (2 sp) Studierna

Gruppträffar med lärartutor
Studieorientering med studievägledare
Språkstöd och kartläggning av språkkompetens
Studiernas innehåll och mål med studier
Multikulturella studier

Del 2 (3 sp) Digital kompetens (online kurs på
itslearning)
1. Digital kompetens
2. Innehållsproduktion
3. Informationskompetens
4. Kommunikation och samarbete

Förkunskaper

Inga

Mer information

Kursens två delar registreras tillsammans som
en
prestation på 5 sp. De båda delarna har var
sitt
kursområde på itslearning.

Del 2:
Digital kompetens är en nätbaserad kurs. Varje
vecka kommer
nya uppgifter som ska göras. Det erbjuds även
dropin för dem
som behöver. Läs mera på kursen i itslearning.

Litteratur

Del 1 (2 sp) Studierna
Skrivguide
Studieguide

Del 2 (3 sp) Digital kompetens
ikt.arcada.fi och itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Del 1 (2 sp) Studierna
Aktivt deltagande i lektioner och
lärartutorering,
som påvisas i form av lärdagbok.

Del 2 (3 sp) Digital kompetens
Alla obligatoriska uppgifter i itslearning ska
vara
godkända.

Lärare

 • Gray Pamela
 • Levälahti Filip
 • Ray Jan-Anders
 • Åkermarck Erica
 • Sjölund Terese

Examinator

Gray Pamela

Antal kursplatser

Ingen begränsning (34 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-24 09:00 - 15:00 F249 Introduction to University Studies Introduction day - WELCOME TO ARCADA Erica Åkermarck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68321492527?from=addon Meeting ID: 683 2149 2527 Join by SIP 68321492527@109.105.112.236 68321492527@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 683 2149 2527 Eronen Lotta
Gray Pamela
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
Åkermarck Erica
2021-08-25 09:00 - 16:00 Introduction to University Studies Introduction day - WELCOME TO DIAK Åkermarck Erica
2021-08-27 13:00 - 14:00 Living and studying in Finland Living and studying in Finland for international students Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61715411709 Meeting ID: 617 1541 1709 Join by SIP 61715411709@109.105.112.236 61715411709@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 617 1541 1709 Mustasilta Elina
Smirnova Elena
2021-08-27 14:15 - 15:00 RPL & Accreditation information This information session is for you that have an degree from before and wnat to apply for accreditation. The session will be held in Collaboration  Erica Åkermarck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68897607707?from=addon Meeting ID: 688 9760 7707 Join by SIP 68897607707@109.105.112.236 68897607707@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 688 9760 7707 Åkermarck Erica
2021-08-30 12:45 - 14:45 Introduction to University Studies ONLINE; zoom-link will be published on itslearning. Ray Jan-Anders
2021-09-01 09:00 - 10:00 Global Competences Global Competences/soft skills make you attractive in the future job market, as these are sought after by employers and prepare you for continuous learning. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65601539963?pwd=dXBoaFFMazFSOWZXZDVmdmR6bEdnZz09 Meeting ID: 656 0153 9963 Passcode: 856985 Join by SIP 65601539963@109.105.112.236 65601539963@109.105.112.235 Slotte Sandra
2021-09-02 12:45 - 13:45 Introduction to University Studies Student Welfare both Arcada and Diak ONLINE https://arcada.zoom.us/j/62310277459 Höglund Maria
Kalland Astrid
2021-09-02 14:00 - 15:00 Tutor session with Sonja, Kristiina, Erica and Pamela Erica Åkermarck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62192892801?from=addon Meeting ID: 621 9289 2801 Join by SIP 62192892801@109.105.112.236 62192892801@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 621 9289 2801 Gray Pamela
Åkermarck Erica
2021-09-03 09:00 - 09:45 Introduction to University Studies Languge information Ulrika Rancken is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61196889130?from=addon Meeting ID: 611 9688 9130 Join by SIP 61196889130@109.105.112.236 61196889130@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 611 9688 9130 Herva Marja
Rancken Ulrika
2021-09-03 10:00 - 12:00 Introduction to University Studies Library information - Online
2021-09-03 13:15 - 14:45 Self-help and study skills This session is for both Arcada-Diak students and Top-Up students. It will be held online. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63947265399?from=addon Kalland Astrid
Nyström Erika
2021-09-08 13:00 - 15:00 Introduction to University Studies ONLINE; zoom-link will be published on itslearning. Ray Jan-Anders
2021-09-09 14:00 - 15:00 Tutor session with Sonja, Kristiina, Erica and Pamela Erica Åkermarck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61743904459?from=addon Meeting ID: 617 4390 4459 Join by SIP 61743904459@109.105.112.236 61743904459@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 617 4390 4459 Gray Pamela
Åkermarck Erica
2021-09-16 14:00 - 15:00 Tutor session with Sonja, Kristiina, Erica and Pamela Erica Åkermarck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67972039273?from=addon Meeting ID: 679 7203 9273 Join by SIP 67972039273@109.105.112.236 67972039273@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 679 7203 9273 Gray Pamela
Åkermarck Erica
2021-09-23 14:00 - 15:00 Tutor session with Sonja, Kristiina, Erica and Pamela Erica Åkermarck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67946551030?from=addon Meeting ID: 679 4655 1030 Join by SIP 67946551030@109.105.112.236 67946551030@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 679 4655 1030 Gray Pamela
Åkermarck Erica
2021-10-07 13:00 - 14:45 B518 Tutor session with Sonja, Kristiina, Erica and Pamela Erica Åkermarck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63699988491?from=addon Meeting ID: 636 9998 8491 Join by SIP 63699988491@109.105.112.236 63699988491@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 636 9998 8491 Gray Pamela
Åkermarck Erica
2021-12-02 14:00 - 15:30 Tutor session with Sonja, Kristiina, Therese and Pamela Gray Pamela
Pihlström Therese
Åkermarck Erica

Kurs och studieplanssökning