Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:

Kompetens i förståelse för kopplingen mellan
affärslogistik och företagets lönsamhet

Kompetens i styrning av logistiska flöden och
leveranskedjor

Kompetens om materialstyrning och logistiska
styrsystem

Grundkompetens inom hållbar logistik

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet kan du:

Förklara innebörden av logistiska begrepp och
kunna använda dem i kommunikation. (Kunskap)

Beskriva material-, informations- och
penningflödet och returflöden, hur dessa är
samordnade i en leveranskedja samt kunna analysera
dessa också ur ett miljöperspektiv. (Kunskap)

Förklara hur logistiken är kopplad till företagets
lönsamhet och hur den kan förbättras genom
utvecklingen av logistiken. (Kunskap)

Definiera leveransservice och förklara hur dess
olika element påverkar den logistiska
prestationsförmågan och kundupplevelsen i en
leveranskedja. (Kunskap)

Beskriva olika områden inom materialstyrningen och
använda de vanligaste formlerna inom logistiken.
(Kunskap)

Delta i planeringen, organiseringen och
verkställandet av materialstyrningen i ett
företag. (Färdighet)

Tillämpa och tolka kalkyler och använda dem som
beslutsunderlag. (Färdighet)

Beakta etiska principer och hållbarhetsprinciper i
förhållandet till given tematik (Förhållningssätt)

Innehåll

Flödestänkandet
Kedjor och nätverk
Logistikens aktörer
Inköp
Materialadministration
Transporter
Distribution
Logistiken som konkurrensmedel

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Affärslogistikens grunder

Mer information

Närmare information om kursen ges under
kursintroduktionen och under kursens gång

Litteratur

Storhagen, G. Nils. 2014 eller senare. Logistik -
grunder och möjligheter. Liber Ekonomi. Malmö

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 13 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Gästföreläsningar och eller Studiebesök

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
- uppnår minst 50p i tentamen av möjliga 100p
- frånvaro vid föreläsningar beaktas i poängen

Lärare

 • Adlercreutz Erica
 • Henriksson Robert

Examinator

Henriksson Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (91 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se arbs

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2022-01-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-07 13:00 - 15:30 Logistikens grunder Introduktion https://arcada.zoom.us/j/65257943222 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-01-11 09:30 - 12:00 Logistikens grunder Tema 1 https://arcada.zoom.us/j/65257943222 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-01-14 13:00 - 15:30 Logistikens grunder Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/3497954545 Meeting ID: 349 795 4545 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-01-18 09:30 - 12:00 Logistikens grunder Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/3497954545 Meeting ID: 349 795 4545 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-01-21 13:00 - 15:30 Logistikens grunder Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/3497954545 Meeting ID: 349 795 4545 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-01-25 09:30 - 12:00 Logistikens grunder Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/3497954545 Meeting ID: 349 795 4545 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-01-28 13:00 - 15:30 Logistikens grunder Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/3497954545 Meeting ID: 349 795 4545 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-02-01 09:30 - 12:00 Logistikens grunder Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/3497954545 Meeting ID: 349 795 4545 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-02-04 13:00 - 15:30 Logistikens grunder https://arcada.zoom.us/j/65257943222 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-02-08 09:30 - 12:00 Logistikens grunder https://arcada.zoom.us/j/65257943222 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-02-11 13:00 - 15:30 Logistikens grunder https://arcada.zoom.us/j/65257943222 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-02-15 09:30 - 12:00 Logistikens grunder https://arcada.zoom.us/j/65257943222 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-02-15 13:15 - 15:45 Logistikens grunder https://arcada.zoom.us/j/65257943222 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-02-18 09:30 - 12:00 Logistikens grunder https://arcada.zoom.us/j/65257943222 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-02-18 13:00 - 15:30 Logistikens grunder https://arcada.zoom.us/j/65257943222 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-02-28 13:00 - 15:30 Logistikens grunder https://arcada.zoom.us/j/65257943222 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-03-01 09:30 - 12:00 Logistikens grunder https://arcada.zoom.us/j/65257943222 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-03-08 09:30 - 11:00 Logistikens grunder Exam Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-04-07 13:15 - 14:45 Introduction to Logistics/Affärslogistikens grunder Re-exam 1 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-04-29 13:15 - 14:45 Introduction to Logistics/Affärslogistikens grunder Re-exam 2 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert

Kurs och studieplanssökning