Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten
grundläggande kunskap om det finska språket och
förmåga att klara sig i alldagliga situationer,
att
öva uttal och utveckla ett basordförråd genom att
bl.a. läsa vardagliga texter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att komma till rätta i grundläggande
alldagliga situationer och att ha en insikt om
det
finska språket; att känna till grundläggande
strukturer och att t.ex. klara av att böja verb i
presens.
Studenten förväntas vara förmögen att
- känna till finska uttalsprinciper
- behärska numror och klockan
- kunna ställa och besvara grundläggande frågor
rörande sig själv, sina studier och sin
arbetsplats
- kunna veckodagarna
- kunna kommunicera i enkla café- och
restaurangsituationer

Innehåll

- finska grundstruktur
- muntliga övningar
- uttal
- ordförråd
- grammatik
- finsk kultur

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mer information

Zoom-link:
https://arcada.zoom.us/j/2346187979 Extern länk?
pwd=Qnc0ZmtmVGlCVjBYQUhMbi9URDdtdz09

Kursen hålls online, föreläsningar i zoom.
Närvaro i närundervisningen är obligatorisk.

Ordbok och kursbok krävs.

Undervisningsspråk: engelska och finska.

Kursmaterial finns på Itslearning.

Litteratur

Kursbok:
Marjukka Kenttälä: Suomi sujuvaksi I.
Yliopistopaino.
Helsingin yliopisto, Kielikeskus. Kpl 1 -10.
Av läraren sammanställt material i Itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 63 timmar
  • Praktiska övningar - 5 timmar
  • Självstudier - 67 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Kursvitsord anges enligt följande:

Examinationskrav: skriftlig tentamen 80% och
muntlig tentamen 20%
Online exam: 13.10.2021
Omtentamen:
1: 12.11.2021
2: 21.1.2022
Muntlig omtentamen: 25.11.2021 kl. 12.15-13.00 och
27.1.2022 kl. 10.15-12).

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

2021-10-13 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-01 12:15 - 14:00 Finnish for Beginners I, zoom-link https://arcada.zoom.us/j/2346187979?pwd=Qnc0ZmtmVGlCVjBYQUhMbi9URDdtdz09 INSCRIPTION IN AFTERNOON Lehtola Minna
2021-09-06 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners I, Group B Lehtola Minna
2021-09-08 14:15 - 16:00 Finnish for Beginners I, join if overlapping progam A-group at 12.15Group B Lehtola Minna
2021-09-13 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners I, Group B Lehtola Minna
2021-09-15 14:15 - 16:00 Finnish for Beginners I, Group B Lehtola Minna
2021-09-20 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners I, Group B Lehtola Minna
2021-09-22 14:15 - 16:00 Finnish for Beginners I, Group B Lehtola Minna
2021-09-27 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners I, Group B Lehtola Minna
2021-09-29 14:15 - 16:00 Finnish for Beginners I, Group B Lehtola Minna
2021-10-04 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners I, Group B Lehtola Minna
2021-10-06 14:15 - 16:00 Finnish for Beginners I, Group B Lehtola Minna
2021-10-11 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners I, Group B Lehtola Minna
2021-10-13 14:15 - 16:00 Finnish for Beginners I, exam Lehtola Minna
2021-10-18 10:15 - 12:00 FFB I - oral examination on personal time Lehtola Minna
2021-10-20 14:15 - 16:00 Finnish for Beginners I, Group B Lehtola Minna

Kurs och studieplanssökning