Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus...

 • förmågan att verka/fungera tillitsfullt i olika
  rutinmässiga yrkesrelaterade talsituationer.
 • förmågan att behandla autentisk läsa och förstå
  engelsk text.
 • använda språket i tal och skrift för olika
  ändamål, med huvudvikt på det egna branschområdet.

B1.1 i engelska enligt CEFR scalan.

Läranderesultat

Indelas i kunskap, färdigheter och
förhållningssätt...
Kunskap - vad du vet

 • du har kunskap om ditt branschspråk och vet hur
  du utvecklar det
 • du har kunskap om akademiskt skrivande,
  referenssystem samt rapportstruktur.

Färdighet - vad du kan göra

 • du kan berätta om din egen bransch och dig själv
  i tal och text
 • du förstår talat standardspråk
 • du kan delta i samtal och klarar av
  kundbetjäningssituationer
 • du kan skriva akademisk text på engelska

Förhållningssätt - attityd

 • du är mån om att följa språkets normer och
  etikett i tal och skrift

Innehåll

Undervisning och övningar i:

 • att uttrycka sig objektivt och på lämpligt sätt
  även om subjektiva ämnen. muntlig kommunikation.
 • akademiskt skrivande, referenssystem samt
  rapportstruktur.
 • att identifiera, formulera och uttrycka sina
  kompetenser och sin erfarenhet.
 • att hålla presentationer.

Mer information

Studenterna måste lämna in alla uppgifter
och kursuppgifter för bedömning för att klara
kursen. Kursbetyg baseras på kontinuerlig
bedömning och
slutförda alla inlämnade uppgifter och uppgifter
(80%) och aktivitet / deltagande (20%) i
lektioner. Det finns ingen slutprov.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Aktivitet i undervisningen (föreläsningar
och övningsuppgifter).

 • Skriva en rapport med lämplig struktur om
  ett ämne med anknytning till det egna området.
  -Tillämpande format lämpligt för
  affärskorrespondens, skriva en arbetsansökan och
  CV.
 • Skriva en analys eller ett sammandrag av
  ett ämne med anknytning till det egna området.
 • Hålla en formell presentation om ett ämne
  med anknytning till det egna området (t.ex.
  presentera rapporten eller analysen).

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning (41 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-04-15

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-20

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-11 13:00 - 14:30 English Professional Communication MSE Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61879850811?from=addon Meeting ID: 618 7985 0811 Join by SIP 61879850811@109.105.112.236 61879850811@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 618 7985 0811 Kimberley Nigel
2022-01-13 10:15 - 11:45 English Professional Communication MSE  Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67375244727?from=addon Meeting ID: 673 7524 4727 Join by SIP 67375244727@109.105.112.236 67375244727@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 673 7524 4727 Kimberley Nigel
2022-01-18 13:00 - 14:30 English Professional Communication MSE Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66694893084?from=addon Meeting ID: 666 9489 3084 Join by SIP 66694893084@109.105.112.236 66694893084@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 666 9489 3084 Kimberley Nigel
2022-01-20 10:15 - 11:45 English Professional Communication MSE Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62670260434?from=addon Meeting ID: 626 7026 0434 Join by SIP 62670260434@109.105.112.236 62670260434@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 626 7026 0434 Kimberley Nigel
2022-01-25 13:00 - 14:30 English Professional Communication MSE Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: English Professional Communication MSE Time: Jan 25, 2022 01:00 PM Helsinki   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61879850811   Meeting ID: 618 7985 0811   Join by SIP 61879850811@109.105.112.236 61879850811@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 618 7985 0811 Kimberley Nigel
2022-01-27 10:15 - 11:45 English Professional Communication MSE Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69433110956?from=addon Meeting ID: 694 3311 0956 Join by SIP 69433110956@109.105.112.236 69433110956@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 694 3311 0956 Kimberley Nigel
2022-02-01 13:00 - 14:30 English Professional Communication MSE Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69105321954?from=addon Meeting ID: 691 0532 1954 Join by SIP 69105321954@109.105.112.236 69105321954@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 691 0532 1954 Kimberley Nigel
2022-02-03 10:15 - 11:45 English Professional Communication MSE Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68891500299?from=addon Meeting ID: 688 9150 0299 Join by SIP 68891500299@109.105.112.236 68891500299@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 688 9150 0299 Kimberley Nigel
2022-02-08 13:00 - 14:30 English Professional Communication MSE Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64095048554?from=addon Meeting ID: 640 9504 8554 Join by SIP 64095048554@109.105.112.236 64095048554@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 640 9504 8554 Kimberley Nigel
2022-02-10 10:15 - 11:45 English Professional Communication MSE Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69472585841?from=addon Meeting ID: 694 7258 5841 Join by SIP 69472585841@109.105.112.236 69472585841@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 694 7258 5841 Kimberley Nigel
2022-02-15 13:00 - 14:30 English Professional Communication MSE Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69816722556?from=addon Meeting ID: 698 1672 2556 Join by SIP 69816722556@109.105.112.236 69816722556@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 698 1672 2556 Kimberley Nigel
2022-02-17 10:15 - 11:45 English Professional Communication MSE Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61233901081?from=addon Meeting ID: 612 3390 1081 Join by SIP 61233901081@109.105.112.236 61233901081@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 612 3390 1081 Kimberley Nigel
2022-02-22 13:00 - 14:30 English Professional Communication MSE Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65809023573?from=addon Meeting ID: 658 0902 3573 Join by SIP 65809023573@109.105.112.236 65809023573@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 658 0902 3573 Kimberley Nigel
2022-02-24 10:15 - 11:45 English Professional Communication MSE Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69946696609?from=addon Meeting ID: 699 4669 6609 Join by SIP 69946696609@109.105.112.236 69946696609@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 699 4669 6609 Kimberley Nigel
2022-03-01 13:00 - 14:30 English Professional Communication MSE Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65983532993?from=addon Meeting ID: 659 8353 2993 Join by SIP 65983532993@109.105.112.236 65983532993@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 659 8353 2993 Kimberley Nigel
2022-03-03 10:15 - 11:45 English Professional Communication MSE 3 March class is self-study: Dear Students As nobody has booked a presentation for tomorrow 3 March, as agreed I am making the class self-study. I therefore also suggest you use the time to prepare your presentation and work within your pairs. Kimberley Nigel
2022-03-08 13:00 - 16:00 English Professional Communication MSE Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62988891394?from=addon Meeting ID: 629 8889 1394 Join by SIP 62988891394@109.105.112.236 62988891394@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 629 8889 1394 Kimberley Nigel
2022-03-10 09:15 - 11:45 English Professional Communication MSE Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62311177955?from=addon Meeting ID: 623 1117 7955 Join by SIP 62311177955@109.105.112.236 62311177955@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 623 1117 7955 Kimberley Nigel

Kurs och studieplanssökning