Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förkovra de praktiska färdigheterna i finska språket i tal och skrift på högskolenivå. Studenter lär sig att utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget yrkesområde, blir förtrogna med facktexter och terminologi, som hänför sig till det egna yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003) för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studerandens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Teknisk terminologi Muntlig framställning Mötes- och förhandlingsteknik Språkriktighet och språkvård Platsansökan och meritförteckning Meddelanden och anvisningar Arbetslivs- och arbetslagstiftningsvokabulär Rapporter

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (europeiska referensramen för språk)och minst sex års studier i finska som det andra inhemska språket grundskolan eller gymnasiet.

Mer information

OBS! Kursen är obligatorisk för studerande som har haft svenska eller finska som skolspråk i gymnasiet eller grundskolan. Kursen hålls både i period 1 och 2, välkommen till den kurs som bäst passar i schemat.

Litteratur

Av läraren sammanställd material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 28 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 7 timmar
 • Praktiska övningar - 14 timmar
 • Självstudier - 75 timmar
 • Muntligt test Skriftligt förhör - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Ansökningsbrev och CV.

Examinationskrav

Skriftliga inlämningsuppgifter 20 % Muntliga uppgifter 20 % Skriftlig tentamen 30 % Muntligt test 30 %

Lärare

Luomi Anna Maija

Examinator

Herva Marja

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/main.aspx?CourseID=540

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-03-13

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-31 13:15 - 15:00 B522 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-09-01 09:15 - 12:00 F143 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-09-07 13:15 - 15:00 B522 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-09-08 09:15 - 12:00 B522 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-09-14 13:15 - 15:00 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-09-15 09:15 - 12:00 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-09-21 13:15 - 15:00 F249 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-09-22 09:15 - 12:00 B320 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-09-28 13:15 - 15:00 B522 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-09-29 09:15 - 12:00 D4106 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-10-05 13:15 - 15:00 B522 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-10-06 09:15 - 12:00 F143 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen SKRIFTLIG TENTAMEN I FINSKA Luomi Anna Maija
2021-10-21 13:15 - 15:00 B326 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija

Kurs och studieplanssökning