Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Tavoitteena on lisätä suomen kielen suullisia ja kirjallisia valmiuksia. Kurssilla syvennetään tietoja oman alan termistön ja suomen kielen rakenteen ominaispiirteistä. Opiskelija perehtyy luentojen ja harjoitusten avulla oman alan elämän viestintätilanteisiin ja asiakirjoihin sekä parantaa neuvottelu- ja kokoustaitojaan. Tavoitteena on myös oppia laatimaan oman alan tietellisiä tekstejä.

Läranderesultat

Opiskelijan tulee kurssin lopussa pystyä käyttämään äidinkieltään kirjallisissa ja suullisissa työelämätilanteissa. Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet omalla äidinkielellään.

Innehåll

- esiintymisen kehittäminen
- kielenhuolto ja oikeakielisyys
- tieteellinen kirjoittaminen
- kokous- ja neuvottelutaito
- kaupan kirjeet
- paikanhaku ja työhönotto
- taloustekstit
- talouselämän sanasto

Förkunskaper

Lukion äidinkielen tiedot tai vastaavat tiedot

Mer information

Observera att kursen inte går läsåret 2012-2013.
Kursen erbjuds vart annat läsår.
Kursen har obligatorisk närvaro.
Kurssi on tarkoitettu suomenkielisille opiskelijoille.

Litteratur

Opettajan laatimaa materiaalia
Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen, Ollikainen: Yrityksen viestintä. 2002. ISBN 951-37-3669-5.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Skriftliga inlämningsuppgifter 20%
Skriftlig tentamen 30%
Muntliga uppgifter 50%

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Till datum 2012-06-18

Examinationsformer

 • 2010-12-14 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning