Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Competence in natural science.

Läranderesultat

At the end of the course the student is
expected to be able to choose the best
available method for modification of surfaces
on polymer products and understand the reason
for it

Innehåll

Principles of surface science and polymer
surfaces, analytical methods for surface
characterization, practical methods for surface
modification and coating.

Förkunskaper

Laboratory Safety for Engineers or Introduction to
University Studies (2017-18 or earlier)

Mer information

Ingen

Litteratur

Material provided in itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 27 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Praktiska övningar - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 70 timmar
 • Seminarier - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Lab reports, individual project and group project.

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning (34 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-16 09:00 - 12:00 E383 Surface Properties Lectures Makkonen-Craig Stewart
2022-03-23 09:00 - 12:00 E383 Surface Properties Lectures Makkonen-Craig Stewart
2022-03-30 09:00 - 12:00 D399 Surface Properties Lectures Makkonen-Craig Stewart
2022-04-06 09:00 - 12:00 D399 Surface Properties Lectures Makkonen-Craig Stewart
2022-04-13 09:00 - 12:00 D399 Surface Properties Lectures Makkonen-Craig Stewart
2022-04-20 09:00 - 12:00 D399 Surface Properties Lectures Makkonen-Craig Stewart
2022-04-27 09:00 - 12:00 D399 Surface Properties Lectures Makkonen-Craig Stewart
2022-05-04 09:00 - 12:00 D399 Surface Properties Lectures Makkonen-Craig Stewart
2022-05-05 09:00 - 12:00 D3100 Surface Properties Lab exercises. Register first in itslearning. Makkonen-Craig Stewart
Översti Annika
2022-05-05 13:00 - 16:00 D3100 Surface Properties Lab exercises. Register first in itslearning. Makkonen-Craig Stewart
Översti Annika
2022-05-11 09:00 - 12:00 D399 Surface Properties Lectures Makkonen-Craig Stewart
2022-05-12 09:00 - 12:00 D3100 Surface Properties Lab exercises. Register first in itslearning. Makkonen-Craig Stewart
Översti Annika
2022-05-12 13:00 - 16:00 D3100 Surface Properties Lab exercises. Register first in itslearning. Makkonen-Craig Stewart
Översti Annika
2022-05-18 09:00 - 12:00 D399 Surface Properties Lectures Makkonen-Craig Stewart
2022-05-19 09:00 - 12:00 Surface Properties Excursion to PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic trade fair in Helsinki. Register first at https://pfsptec.messukeskus.com/. Meet inside main entrance to Messukeskus (Messuaukio 1, 00520 Helsinki). Makkonen-Craig Stewart
2022-05-19 13:00 - 14:30 Surface Properties Excursion to Picosun. See itslearning for details. Meet at Picosun Oy, Masalantie 365, 02430 Masala, at 13:00. Makkonen-Craig Stewart
2022-05-25 09:00 - 12:00 A311 Surface Properties Lectures Makkonen-Craig Stewart

Kurs och studieplanssökning