Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att... säkerställa att inlärningsresultaten ovan uppnås.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...
- förstå och beskriva typer av företag som är aktiva i plastbranschen
- läsa och förstå företags bokslut
- förstå och tillämpa företagsekonomiska nyckeltal
- utvärdera och tillämpa metoder för industriell marknadsföring och distribution
- beräkna rörliga coh fasta kostnader för tillverkning av plastprodukter
- planera en plastfabriks process och flöde
- göra en investeringskalkyl för maskiner och anläggningar
- räkna lönsamheten av en investering i produktion

Innehåll

- Företag i plastbranschen
- Företagsekonomi, redovisning, nyckeltal
- Industriell marknadsföring, distribution och prissättning
- Industriell produktion, processflöden
- Kostnadsslag, kostnadskalkylering, arbetskraft
- Nollresultatkalkyl
- Maskinval och investeringsbehov
- Lönsamhetskalkyler för investeringar

-

Kursen ersätter följande kurser

Företagsekonomi (1998-2007)

Mer information

Kursen hålls på engelska. Det går bra att ställa frågor, att göra övningar och skriva prov på engelska.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar av Henry Ericsson
Aniander: Industriell ekonomi
Strömvall: Att producera i plast

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 150 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten utför samtliga övningsarbeten och uppsatser på ett godkänt sätt.

Lärare

Ericsson Henry

Examinator

Ericsson Henry Clay

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-04-30

Kursens tidtabell

Period 4 of the Arcada academic year.

Examinationsformer

2013-04-30 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning