Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenter kommer att utveckla färdigheter i formkonstruktion som består av flera komponentmönster inklusive hålrum, kylkanal, utstötnings- och klämsystem och mer. Delmodelleringen är utrustad med simuleringsstudier i Moldflow för att verifiera designprocessen.
-Du ska dessutom utveckla en förmåga att analysera det mekaniska och reologiska beteendet hos polymerer. Detta uppfylls genom praktisk provning av polymerers mekaniska beteende; och djupgående analyser / beräkningar / av nytonska och shear-thinning viskositetsmodeller i cirkulära och parallella plattor flöde.

Läranderesultat

-Studenter förstår den grundläggande tvåplattformen och analyserna. Dessa inkluderar modellering, ingenjörsanalyser och valideringar med simuleringar i form och deldesign.
-Studenter förstår de mekaniska och rheologiska beteenden av plast och tillämpar kunskapsteknikdesignerna.

Innehåll

1 Injektionsformningsprocessen (Inledning)
2 formsprutningsmaskinen
-Injektionsenheten
-Klämningsenhet
3 Injektionsformar
-Två plattform
-Tre plattform
-Standardplattor i tvåplattformsdesign
4 Tvåplattformsdesign
-Modelleringsprofiler
-Sprue design
-Runner design
-Cavity design
-Ejektorsystemdesign
-Cooling kanal design
-Molströmsimulering
5 Mekaniskt beteende av material
-Elastisk och plastisk belastning
-Påfrestning
-Ductility
-Tensil seghet
-Faktor av säkerhet
-Felningsmekanism av polymerer
-Mekanisk provning / Laboratorietestningstestning /
6 Polymer Rheology
-Viskositet av polymersmältning
-Isotermiskt flöde i cirkulär tvärsnitt för newtoniska vätskor
-Isotermiskt flöde mellan parallella plattor för newtoniska vätskor
-Power law viskositetsmodell för polymer smältflöde

Förkunskaper

- Teknisk ritning och CAD [PT-2-001]
-CAM och 3D prototyper [IM-2-044]
-Solid modellering
-strömningslära
-Differentialkalkyl,Integral kalkyl

Mer information

Kursen är en del av de obligatoriska professionella studierna i de gamla studieplanerna (före hösten 2021). I den nya studieplanen (från och med hösten 2021) är kursen en valfri kurs och en del av utvecklingsstudier.

Litteratur

-Plastic Engineering 3rd ed., R J Crawford
-The Mould Design Guide, Peter Jones
-Understanding Injection old Design, Herbert Rees

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Basgruppsarbete - 8 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 41 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursuppgifter och slutprov

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-12 09:15 - 12:00 D399 Mould Design Gebrehiwot Silas
2022-01-19 09:15 - 12:00 D399 Formkonstruktion Gebrehiwot Silas
2022-01-26 09:15 - 12:00 D399 Formkonstruktion Gebrehiwot Silas
2022-02-02 09:15 - 12:00 D399 Formkonstruktion Gebrehiwot Silas
2022-02-09 09:15 - 12:00 D399 Formkonstruktion Gebrehiwot Silas
2022-02-16 09:15 - 12:00 D399 Formkonstruktion Gebrehiwot Silas
2022-02-23 09:15 - 12:00 D399 Formkonstruktion Gebrehiwot Silas
2022-03-02 09:15 - 12:00 D399 Formkonstruktion Gebrehiwot Silas

Kurs och studieplanssökning