Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att instruerar om
limförbindelsens mekanik och sandwich teori för
lättviktskonstruktioner

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:

 1. Beräkna normal och skjuvspänningar i
  limförbindelsen
 2. Dimensionera skarvvinkeln i förbindelsen för
  enskilda material
 3. Planera tillverkningen av limförbindelse
 4. Planerar test för limförbindelse i kompression
  och böjning
 5. Beskriva spänningsfördelning a limfugen som
  funktion av limfogens tjocklek
 6. Limmade sandwich balk, teori och
  böjningsegenskaper

Innehåll

 1. Beräkna normal och skjuvspänningar i
  förbindelsen
 2. Dimensionera skarvvinkeln i förbindelsen
 3. Planerar en limförbindelse
 4. Planerar en test för limförbindelse i
  kompression och böjning
 5. Beskriva spänningsfördelning a limfugen som
  funktion av tjocklek
 6. Sandwich teori, balkegenskaper,
  tillverkningsmetoder och test

Förkunskaper

Matematik, Hållfastighetslära, Structural
Composites

Laboratoriesäkerhet för ingenjörer eller
Introduktion till högskolestudier (2017-18 eller
tidigare)

Kursen ersätter följande kurser

PT-2-023 (0)

Litteratur

anteckningar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 45 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 15 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Tent - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

2 deltent, vitsord är genomsnittet av de enskilda
tenter (80%) och analysis reports (20%)

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning