Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Denna studieenhet fokuserar på avancerade materialtekniska kompetenser.

Läranderesultat

I slutet av kursen förväntas studenten kunna karakterisera polymerernas viskoelastiska beteende. Studenten kan utvärdera kryp, avslappning och återhämtningsbeteende hos polymera material genom att välja lämpliga viskoelastiska modeller. Som en effektiv kan studenten förstå temperaturens påverkan på polymerers mekaniska egenskaper. Dessutom kan studenten med hjälp av överlagring av tidstemperatur utvärdera materialmodulen vid valda temperaturer.

Innehåll

Polymera material och deras termomekaniska egenskaper:
- amorfa strukturer
- kristallina strukturer
- Mekaniska egenskaper
- Viskoelasticitet / Maxwell modell /
- Viskoelasticitet / Kelvin / Voigt modell /
- Standard linjära solida modeller
- effekt av temperatur på mekaniska egenskaper.

Förkunskaper

Polymerkemi [PT-1-005],Linjär algebra, differentialkalkyl, integralkalkyl

Litteratur

-Plastic Engineering, 3rd/4th edition/ R J Crawford
-The Mechanical Properties of Solid Polymers/ I M Ward & J Sweeney
-Thermal Analysis of Polymers/ J.D Menczel & P.B.Prime

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 25 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursuppgifter och tentamen

Lärare

Gebrehiwot Silas

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (43 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

 • 2019-04-01 - Tentamina
 • 2016-03-18 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-18 09:15 - 12:00 B320 Thermomechanical Properties Gebrehiwot Silas
2022-03-25 09:15 - 12:00 B320 Thermomechanical Properties Gebrehiwot Silas
2022-04-01 09:15 - 12:00 B320 Thermomechanical Properties Gebrehiwot Silas
2022-04-08 09:15 - 12:00 B320 Thermomechanical Properties Gebrehiwot Silas
2022-04-22 09:15 - 12:00 B320 Thermomechanical Properties Gebrehiwot Silas
2022-04-29 09:15 - 12:00 B320 Thermomechanical Properties Gebrehiwot Silas
2022-05-06 09:15 - 12:00 B320 Thermomechanical Properties Gebrehiwot Silas
2022-05-13 09:15 - 12:00 B320 Thermomechanical Properties Gebrehiwot Silas
2022-05-20 09:15 - 12:00 B320 Thermomechanical Properties Gebrehiwot Silas

Kurs och studieplanssökning