Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Competence in sustainability.

Läranderesultat

Understanding the fundamentals of circularity
in the context of sustainability in both
technical and biological spheres. Ability to
apply systems thinking to identify material and
energy closed loops and zero-waste solutions.
Deeper understanding of material and energy
circularity in technical industrial sectors,
and familiarity with current developments in
each sector. Ability to consider evidence and
identify potential couplings of processes as
regenerative or restorative solutions towards
enhanced circularity. Understand future
professional role of engineers in the circular
economy.

Innehåll

Circular economy paradigms, case studies, current
developments, circular economy sectors: (general
industry, AI, batteries and electronics,
bioeconomy, chemicals, machinery and
manufacturing, mining and construction, packaging,
polymers, and textiles.

Förkunskaper

None

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 54 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Learning diary and group project.

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning (47 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-27 09:00 - 12:00 D399 Cirkulär ekonomi Makkonen-Craig Stewart
2021-11-17 09:00 - 12:00 D399 Cirkulär ekonomi Makkonen-Craig Stewart
2021-11-24 09:45 - 12:00 Cirkulär ekonomi ANE Circular Economy Seminar Room D173 and online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGYwOWU5NWYtNTViMy00NTg0LWIxYjktZGZjMzg3OTE0YWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%224d76c94d-9c47-4e8d-9a6f-977b83870276%22%7d Makkonen-Craig Stewart
2021-12-01 09:00 - 12:00 D4109 Cirkulär ekonomi Makkonen-Craig Stewart
2021-12-08 09:00 - 12:00 D399 Cirkulär ekonomi Makkonen-Craig Stewart
2021-12-15 09:00 - 12:00 F249 Cirkulär ekonomi Group case study presentations Room F249 (small auditorium) and online in Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDgzMWNhZjYtZGEzYy00ZjBkLWIxOGYtYjc1NDdhMDc5MGRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%224d76c94d-9c47-4e8d-9a6f-977b83870276%22%7d Makkonen-Craig Stewart

Kurs och studieplanssökning