Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att instruerar om
limförbindelsens mekanik och sandwich teori för
lättviktskonstruktioner

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:
1. Beräkna normal och skjuvspänningar i
limförbindelsen
2. Dimensionera skarvvinkeln i förbindelsen för
enskilda material
3. Planera tillverkningen av limförbindelse
4. Planerar test för limförbindelse i kompression
och böjning
5. Beskriva spänningsfördelning a limfugen som
funktion av limfogens tjocklek
6. Limmade sandwich balk, teori och
böjningsegenskaper

Innehåll

1. Beräkna normal och skjuvspänningar i
förbindelsen
2. Dimensionera skarvvinkeln i förbindelsen
3. Planerar en limförbindelse
4. Planerar en test för limförbindelse i
kompression och böjning
5. Beskriva spänningsfördelning a limfugen som
funktion av tjocklek
6. Sandwich teori, balkegenskaper,
tillverkningsmetoder och test

Förkunskaper

Matematik, Hållfastighetslära, Structural
Composites

Laboratoriesäkerhet för ingenjörer eller
Introduktion till högskolestudier (2017-18 eller
tidigare)

Kursen ersätter följande kurser

PM-2-014 (0)

Litteratur

anteckningar, Araldite user guide, sandwich handbook

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Praktiska övningar - 45 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 15 timmar
  • Självstudier - 30 timmar
  • Tent/Raport - 5 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

2 deltent, vitsord är genomsnittet av de enskilda
tenter (80%) och analysis reports (20%)

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-20

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-11 09:15 - 12:00 Advanced Hybrid Composites Herrman Rene
2022-01-13 09:15 - 12:00 Advanced Hybrid Composites Herrman Rene
2022-01-18 09:15 - 12:00 Advanced Hybrid Composites Herrman Rene
2022-01-20 09:15 - 12:00 Advanced Hybrid Composites Herrman Rene
2022-01-25 09:15 - 12:00 B225.1 Advanced Hybrid Composites Herrman Rene
2022-01-27 09:15 - 12:00 B225.1 Advanced Hybrid Composites Herrman Rene
2022-02-01 13:15 - 16:00 B225.1 Advanced Hybrid Composites Herrman Rene
2022-02-03 13:15 - 16:00 B225.1 Advanced Hybrid Composites Herrman Rene
2022-02-08 09:15 - 12:00 Advanced Hybrid Composites online Herrman Rene
2022-02-10 09:15 - 12:00 D399 Advanced Hybrid Composites Herrman Rene
2022-02-15 09:15 - 12:00 Advanced Hybrid Composites ONLINE Herrman Rene
2022-02-17 09:15 - 12:00 D399 Advanced Hybrid Composites, Exam 1 Herrman Rene
2022-02-22 09:15 - 12:00 D399 Advanced Hybrid Composites Bending tests Herrman Rene
2022-03-01 09:15 - 12:00 Advanced Hybrid Composites ONLINE Herrman Rene
2022-03-03 09:15 - 12:00 D399 Advanced Hybrid Composites Herrman Rene
2022-03-07 12:15 - 16:00 D399 Advanced Hybrid Composites Herrman Rene
2022-03-08 09:15 - 12:00 D399 Advanced Hybrid Composites Herrman Rene
2022-03-10 09:15 - 12:00 D399 Advanced Hybrid Composites Exam 2 Herrman Rene

Kurs och studieplanssökning