Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge grundläggande kunskaper i professionellt projektbaserat arbete. Studenten känner till projektkoncept, typiska typer av projekt, projektmiljöer och projektledningsmetoder. Studenten känner till projektplanering och rapporteringsmetoder.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att använda grundläggande projektkunskaper.

Innehåll

- Professionella projekt
- Projektkoncept
- Typer av projekt, finansiering och miljöer
- Projektledningsmetoder
- Projektplan och rapportering

Litteratur

Meddelat i föreläsningar och i itsLearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 25 timmar
  • Självstudier - 30 timmar
  • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

3 godkända kursrapporter.

Lärare

Andersson Mirja

Examinator

Andersson Mirja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning