Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-02-10 08:30 - 11:00 Thesis Seminar Examensarbetspresentationer - Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Anukka Harri
Rancken Kim
Roos Kim
Skön Kim
Waller Matias
2022-03-10 08:30 - 11:00 Thesis Seminar Examensarbetspresentationer https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Anukka Harri
Rancken Kim
Roos Kim
Skön Kim
Waller Matias
2022-04-07 13:00 - 15:30 Thesis Seminar Examensarbetspresentationer Anukka Harri
Rancken Kim
Roos Kim
Skön Kim
Waller Matias
2022-05-12 13:00 - 18:15 D398 Thesis Seminar + Mognadsprov Examensarbetspresentationer i D398 och https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Anukka Harri
Björkvall Rasmus
Rancken Kim
Roos Kim
Skön Kim
Waller Matias

Kurs och studieplanssökning