Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande förstår och kan använda mekanikens grundlagar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
- beräkna sträckor, hastigheter och accelerationer i en och två dimensioner
- bestämma olika typer av krafter och accelerationer med hjälp av Newtons rörelslagar
- beräkna rörelsmängder och impulser för system av kroppar
- utföra beräkningar med kroppars mekaniska energi
- utföra beräkningar med roterande kroppar

Innehåll

- Rörelse i en dimension (kinematik)
- Rörelse i två dimensioner (projektilrörelse)
- Newtons rörelselagar
- Friktion och cirkelrörelse
- Rörelsemängd och impuls
- Mekanisk energi
- Newtons lagar för roterande kroppar
- Tröghetsmoment
- Rotationsenergi

Förkunskaper

Grundläggande matematiska färdigheter, differential- och integralkalkyl

Kursen ersätter följande kurser

Ersätter ingen kurs

Litteratur

Presentationer av föreläsningsmaterialet

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 36 timmar
  • Praktiska övningar - 36 timmar
  • Självstudier - 63 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger kurstentamen.

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-27 09:15 - 12:00 Teknisk fysik (distansession) Skön Kim
2021-11-03 09:15 - 12:00 D4109 Teknisk fysik Skön Kim
2021-11-10 09:15 - 12:00 Teknisk fysik (distansession) Skön Kim
2021-11-17 09:15 - 12:00 D4110 Teknisk fysik Skön Kim
2021-11-24 09:15 - 12:00 Teknisk fysik (distansession) Skön Kim
2021-12-01 09:45 - 12:00 D4107-08 Teknisk fysik (tåget försenat 30 min) Skön Kim
2021-12-08 09:15 - 12:00 D4109 Teknisk fysik (distansession) Skön Kim
2021-12-15 09:00 - 13:00 Teknisk fysik KURSTENTAMEN (på distans via Itslearning) Skön Kim
2022-02-01 15:00 - 18:00 Teknisk fysik, OMTENTAMEN 1 (på distans via Itslearning) Skön Kim
2022-03-01 15:00 - 18:00 Teknisk fysik, OMTENTAMEN 2 (på distans via Itslearning) Skön Kim

Kurs och studieplanssökning