Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att på ett allmänt plan kunna hantera CAD-program.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna till grunderna i varför och hur moderna ritverktyg (CAD) används

Innehåll

Grunder i teknisk ritning
Grunder i AutoCad och Revit programmen

Förkunskaper

Behövs ej förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

inga

Litteratur

Kursmaterial på itslearning

Studieaktiviteter

Praktiska övningar - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Obligatoriska övningar och tentamen

Lärare

Anukka Harri

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen ordnas "online", kolla ARBS för föreläsnings/stöd tiderna.

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning