Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande känner till och kan använda integralkalkyl för matematiska och tekniska tillämpningar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna bestämma primitiv funktion till enkla funktioner med hjälp av substitution, partiell integrering och partialbråksuppdelning. Den studerande ska också känna till och kunna använda numeriska metoder för bestämning av bestämda integraler samt bestämma fourierserier. Den studerande kan beräkna areor under och mellan funktioner samt rotationsvolymer och volymer begränsade av flerdimensionella funktioner.

Innehåll

 • primitiv funktion
 • bestämd integral
 • integrationstekniker
 • areaberäkningar
 • volymberäkningar
 • dubbelintegraler
 • fourierserier

Förkunskaper

Matematik 0

Kursen ersätter följande kurser

Differential- och integralkalkyl (2018)

Litteratur

Staffan Rodhe, Håkan Sollervall: Matematik för ingenjörer.
Kursmaterial utdelat på lektioner och Itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

I kursen ordnas en kurstentamen. För godkänd prestation krävs 50 % rätt. Kursvitsordet bestäms som deltenternas medelvärde enligt följande skala:
50-59 % vitsord 1
60-69 % vitsord 2
70-79 % vitsord 3
80-89 % vitsord 4
90-100% vitsord 5

Lärare

 • Björkvall Rasmus
 • Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (55 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-26 09:15 - 12:00 Integralkalkyl (distanssession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-10-28 13:15 - 16:00 Integralkalkyl (distanssession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-11-02 09:15 - 12:00 D4107-08 Integralkalkyl (distanssession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-11-04 13:15 - 16:00 D4107-08 Integralkalkyl Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-11-09 09:15 - 12:00 Integralkalkyl (lektionen inhiberad) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-11-11 13:30 - 16:00 Integralkalkyl (distanssession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-11-16 16:15 - 18:00 D4107-08 Integralkalkyl (distanssession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-11-18 13:15 - 15:00 D4107-08 Integralkalkyl Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-11-23 13:15 - 16:00 Integralkalkyl (distanssession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-11-25 13:15 - 16:00 Integralkalkyl (distanssession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-11-30 09:15 - 12:00 D4106 Integralkalkyl (distanssession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-12-02 13:15 - 16:00 D4106 Integralkalkyl Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-12-07 09:15 - 12:00 B518 Integralkalkyl (distanssession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-12-09 13:15 - 15:00 D4107-08 Integralkalkyl (distanssession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-12-14 09:15 - 12:00 Integralkalkyl (distanssession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-12-16 13:15 - 16:00 Integralkalkyl (distanssession) Björkvall Rasmus
Skön Kim
2021-12-17 13:00 - 16:00 Integralkalkyl KURSTENTAMEN (på distans via Itslearning) Skön Kim
2022-02-03 15:00 - 18:00 Integralkalkyl, OMTENTAMEN 1 (på distans via Itslearning) Skön Kim
2022-03-03 15:00 - 18:00 Integralkalkyl, OMTENTAMEN 2 (på distans via Itslearning) Skön Kim

Kurs och studieplanssökning