Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Förmåga att samla data för energidiagnos och dokumentera mätvärden, konklusioner och rekommendationer till en energiteknisk rapport.

Läranderesultat

Efter kursen kan studenten utföra omfattande och noggranna mätningar i olika typer av fastigheter och därmed skapa en noggran bild på energibehovet samt inbesparningsmöjligheter. Studenten kan sammanfatta sin mätdata och rekommendationer till både en rådgivande och teknisk rapport som är riktad både till fastighetsägarna/deras representanter samt experter inom fastighetsbranschen.

Innehåll

Fullständig energidiagnos av en fastighet med hjälp av olika mätinstrument och enerförbrukningsdata. Rådatan analyseras och allt dokumenteras I form av en rapport med relevanta konklusioner och recommendationer.

Förkunskaper

Energidiagnos mätningar

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 2 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Självstudier - 109 timmar
  • Seminarier - 4 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänt rapport

Lärare

Paronen Mikael

Examinator

Paronen Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning