Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Vid avklarad kurs förväntas studenten kunna
utföra mätningar och beräkningar av olika
energibelastningar som stöd för
beslutsfattandet av
renoveringsplaner och kvalitetskontrol.

Läranderesultat

Efter kursen kan studenten utföra mätningar för energidiagnos med en värmekamera, konstruktionsdetektor, fuktmätare både för luft och material samt snabba U-värdesmätarna. Därtill kan han/hon analysera energibalanser och energibelastningar för olika typer av fastigheter.

Innehåll

- Energibelastningsanalys
- Lufttäthet och inomhusklimatreleterade mätningar.
- Värmekamerafotografering
- U-värdesmätningar
- Kompletterande mätningar som klargör orsaker till uppfunna exceptioner

Förkunskaper

Termodynamik [DE-2-007]
Värmeöverföring [DE-2-041]
Srömningslära [DE-2-035]
Byggnadsfysik [DE-3-005]
Grunder i byggnadsteknik [DE-2-015]
Ventilation [DE-2-037]
Inomhusklimat [DE-2-036]

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 29 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 86 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända rapporter samt tentamen.

Lärare

 • Herrman Rene
 • Paronen Mikael

Examinator

Paronen Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Detailed schedule published on the courses
itsLearning page.

Examinationsformer

 • 2017-11-16 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning