Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att söka efter
byggnadslov för saneringsprojekt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att arbeta som projektledaren på VVS-
området

Innehåll

Finlands Byggnadsbestämmelsesamlingen

Förkunskaper

DE-3-014(0)

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

I allmänhet med ItsLearning formulan till
studieaktiviteter är: 70% självstudier, 20%
grupparbete, 10% lektioner

Litteratur

på itsLearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 55 timmar
 • Självstudier - 16 timmar
 • Nätbaserade - 16 timmar
 • I allmänhet med ItsLearning formulan till studieaktiviteter är: 70% självstudier, 20% grupparbete, 10% lektioner - 24 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • x

Examinationskrav

x

Lärare

Lipsanen Jarmo

Examinator

Lipsanen Jarmo

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning