Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge fördjupande kunannde inom elsäkerhet och bestämmelser för elinstallationer i fastigheter

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna till hur en fastighets elplanering skall göras så den fyller dagens krav på elsäkerhet

Innehåll

- Allmänna krav på elinstallationer
- Elströmmens inverkan på människan / förstahjälp vid elolycka
- Skyddsmetoder
- val av elapparater
- elinstallationer i specialutrymmen
- elsäkerhet i arbete
- arbete under spänning

Förkunskaper

ELCAD

Litteratur

D1-2012
SFS-käsikirja 600-1 Sähköasennukset
SFS-käsikirja 600-2 Säädökset, sähkötyöturvallisuus, erityisasennukset
SFS 6002:sv Säkerhet vid elarbeten

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 55 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1: Tentamen
Examination 2: obligatorisk laboratoriearbete

Lärare

 • Anukka Harri
 • Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (15 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-14 13:15 - 16:00 D398 Elsäkerhet ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,711513611#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 711 513 611# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Anukka Harri
2022-03-28 13:15 - 16:00 D398 Elsäkerhet ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Or call in (audio only) +358 9 85626394,,8676375#   Finland, Helsinki Phone Conference ID: 867 637 5# Find a local number | Reset PIN Learn More | Meeting options ________________________________________________________________________________ Anukka Harri
2022-04-04 13:15 - 16:00 D398 Elsäkerhet Anukka Harri
2022-04-11 14:00 - 16:00 D398 Elsäkerhet Anukka Harri
2022-04-25 13:15 - 16:00 D398 Elsäkerhet Anukka Harri
2022-05-02 13:15 - 16:00 D398 Elsäkerhet Anukka Harri

Kurs och studieplanssökning