Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge kunskap om
halvledarteknologi, typiska
regulatorkretskomponenter, omvandling mellan lik-
och växelström och olika regulatorers egenskaper.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs skall man förstå sig på
kraftelektronikkomponenter, hur elektroniska
regulatorer fungerar och hurudana elektriska
reglersystem som används vid omvandling av
elektrisk energi.

Innehåll

Halvledare, kraftelektronikkomponenter, AC- och DC-
konvertrar mm.

Förkunskaper

Grundläggande matematik och fysik, teoretisk
elektroteknik. Kunskap om elektronik är till
fördel.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Alla med

Litteratur

Föreläsnings- och övningsmaterial på ItsLearning
och på Internet.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 55 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 33 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen, utförda övningar, laborationer
och självstudier.

Lärare

Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-02 08:30 - 13:00 D398 Kraftelektronik och regulatorer Rancken Kim
2021-09-08 08:30 - 13:00 D398 Kraftelektronik och regulatorer Rancken Kim
2021-09-08 16:30 - 17:15 D398 Kraftelektronikrep. Rancken Kim
2021-09-09 08:30 - 13:00 D398 Kraftelektronik och regulatorer Rancken Kim
2021-09-15 08:30 - 13:00 D398 Kraftelektronik och regulatorer Rancken Kim
2021-09-15 16:30 - 17:15 D398 Kraftelektronikrep. Rancken Kim
2021-09-16 08:30 - 13:00 D398 Kraftelektronik och regulatorer Rancken Kim
2021-09-16 13:00 - 17:00 B224 Kraftel.LAB. Rancken Kim
2021-09-22 08:30 - 13:00 D398 Kraftelektronik och regulatorer Rancken Kim
2021-09-23 08:30 - 13:00 D398 Kraftelektronik och regulatorer Rancken Kim
2021-09-23 13:00 - 17:00 B224 Kraftel.LAB. Rancken Kim
2021-09-29 08:30 - 13:00 D398 Kraftelektronik och regulatorer Rancken Kim
2021-09-30 08:30 - 13:00 D398 Kraftelektronik och regulatorer Rancken Kim
2021-09-30 13:00 - 17:00 B224 Kraftel.LAB. Rancken Kim
2021-10-06 08:30 - 13:00 D398 Kraftelektronik och regulatorer Rancken Kim
2021-10-07 08:30 - 13:00 D398 Kraftelektronik och regulatorer Rancken Kim
2021-10-07 13:00 - 17:00 B224 Kraftel.LAB. Rancken Kim
2021-10-13 08:30 - 13:00 D398 Kraftelektronik och regulatorer Rancken Kim
2021-10-14 13:00 - 17:00 Kraftel.LAB. Rancken Kim
2021-10-14 13:00 - 17:30 D398 Kraftelektronik SISTA RESTLABBTID Rancken Kim
2021-10-20 12:00 - 13:30 D398 Kraftelektronik utvärderingstillfälle Rancken Kim

Kurs och studieplanssökning