Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att skapa ett
helhetskunnande om värmebehov, värmeproduktion och
distribution.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas kursdeltagaren:
1. ha en helhetsuppfattning av byggnaders
värmebehov
2. känna till och förstå sig på olika system
för att producera värme
3. förstå hur olika värmedistributionssystem
påverkar inomhusklimatet
4. känna till och kunna tillämpa
byggnadsbestämmelser för uppvärmningssystem
5. kunna jämföra olika uppvärmningssystem med
avseende på energieffektivitet
6. kunna dimensionera och analysera
tryckförlust och strömningsfunktionalitet i
olika värmedistributionsnät, inklusive
balansering (kan analysera, dimensionera och
balansera tryckförlust samt
strömningsfunktionaliteten i olika
värmedistributionsnät)
7. kunna dimensionera och välja produkter och
utrustning för ett värmesystem
helhetsekonomiskt

Innehåll

Värmedistributionssystem
Byggnadsbestämmelser

Förkunskaper

Inomhusklimat, ventilation

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Rekommenderad bredvidläsning:
Seppänen: Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto
Seppänen: Ilmastoinnin suunnittelu

Litteratur

Catarina Warfvinge, Projektering av VVS-
installationer

Seppänen, Olli, Rakennusten sisäilmasto ja LVI-
tekniikka

Diverse material som utdelas under lektionerna

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Självstudier - 111 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger tentamen.

Lärare

Wiik Niklas

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (32 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS / See ARBS

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-28 14:15 - 17:15 A311 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2021-11-04 14:15 - 17:15 A311 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2021-11-11 14:15 - 17:15 A311 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2021-11-18 14:15 - 17:15 A311 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2021-11-25 14:15 - 17:15 A311 Uppvärmning och värmedistribution (distans) Wiik Niklas
2021-12-02 14:15 - 17:15 A311 Uppvärmning och värmedistribution(distans) Wiik Niklas
2021-12-09 14:15 - 17:15 A311 Uppvärmning och värmedistribution(distans) Wiik Niklas
2021-12-16 16:00 - 19:00 D4107-08 Uppvärmning och värmedistribution Wiik Niklas
2022-01-12 13:00 - 16:00 D4107-08 Omtent 1 - Uppvärmning och värmedistribution Roos Kim
2022-02-15 14:00 - 17:00 D398 Omtent 2 - Uppvärmning och värmedistribution Roos Kim

Kurs och studieplanssökning