Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande kan
göra upp en heltäckande VVS-plan som uppfyller
alla myndighetsbestämmelser.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
-känna till och kunna tillämpa
byggnadsbestämmelser visavi uppvärmningssystem
-känna till VVS-planeringsprocessen, dvs kan
definiera de olika momenten, kan sammanställa
behövliga dokument, vet vad som krävs för att
projektet framskrider
-uppgöra en VVS-plan för en större fastighet
med tillhörande dokument och kalkyler
-kunna samarbeta med övriga planeringsgrupper
och förse dem med relevanta data.

Innehåll

Studenten ska planera och dokumentera fullständiga
VVS-planerna till ett fastighet enligt gilltiga
byggnadsnormerna.

Förkunskaper

Termodynamik
Strömningslära
Uppvärmning och värmedistribution
Kylteknik
Ventilation

Mer information

infomeras senare via Its learning

Litteratur

gällande lagstiftningen och förordningar

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 27 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 24 timmar
  • Självstudier - 84 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

VVS-planerna godkända

Lärare

Wiik Niklas

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (31 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-20

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-11 12:00 - 15:00 VVS-Planering Via Teams, lärare Patrick Peltonen Peltonen Patrick
2022-01-13 14:00 - 17:00 VVS-Planering Via Teams, lärare Niklas Wiik Wiik Niklas
2022-01-18 12:00 - 15:00 VVS-Planering Via Teams, lärare Patrick Peltonen Peltonen Patrick
2022-01-20 14:00 - 17:00 VVS-Planering Via Teams, lärare Niklas Wiik Wiik Niklas
2022-01-25 12:00 - 15:00 VVS-Planering Via Teams, lärare Patrick Peltonen Peltonen Patrick
2022-01-27 14:00 - 17:00 VVS-Planering Via Teams, lärare Niklas Wiik Wiik Niklas
2022-02-03 14:00 - 17:00 D399 VVS-Planering Wiik Niklas
2022-02-10 12:15 - 15:00 D399 VVS-Planering Patrick Peltonen Peltonen Patrick
2022-02-17 14:00 - 17:00 D399 VVS-Planering Wiik Niklas
2022-02-24 12:15 - 15:00 D399 VVS-Planering Patrick Peltonen Peltonen Patrick
2022-03-01 13:00 - 16:00 B327 VVS-Planering Patrick Peltonen & Niklas Wiik Roos Kim
Wiik Niklas
2022-03-03 13:00 - 16:00 B327 VVS-Planering Patrick Peltonen & Niklas Wiik Roos Kim
Wiik Niklas
2022-03-10 13:00 - 16:00 B327 VVS-Planering Patrick Peltonen & Niklas Wiik Roos Kim
Wiik Niklas

Kurs och studieplanssökning