Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är ge de studerande
fördjupade insikter om användning av värmepumpar
och kylanläggningar i fastigheter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att

- känna till kyltekniska grundbegrepp,
standarder och myndighetskrav.
- förstå kyltekniska och termodynamiska
grundprocesser samt Carnot-processen
- att dimensionera en kylanläggning för
komfortkyla
- att dimensionera en värmepumpsanläggning
- känna till hur olika energikällor lämpar sig
för värmepumpar

Innehåll

Kylanläggningar
Värmepumpar

Förkunskaper

Termodynamik
Inomhusklimat
Ventilation
Uppvärmning och värmedistribution
Vatten o avloppsteknik

Litteratur

Allt material finns tillgängligt på kursens
Itslearning sida
Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
  • Praktiska övningar - 0 timmar
  • Självstudier - 105 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

Wiik Niklas

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning