Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den
studerande teoretiska färdigheter att förstå
och kunna utföra förbränningstekniska kalkyler.
Dessutom presenteras eldningsutrustning för
olika fasta och flytande bränslen samt
utrustning för rening av rökgaser.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att för en förbränningsprocess (t
ex en fastighet)
- Beräkna bränsleåtgång
- Beräkna mängden förbränningsluft
- Beräkna rökgasmängd- och dess energiinnehåll
- Bestämma systemets verkningsgrad

Innehåll

1. Grundläggande förbränningslära
2. Eldning av fossila bränslen
3. Vedeldning
4. Eldning av övriga bränslen
5. Rökgasrening

Förkunskaper

Elementär matematik

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ingen tilläggsinformation tillgänglig för
tillfället

Litteratur

Henrik Alvarez: Energiteknik del 1

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 42 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen

Lärare

  • Holmberg Mariann
  • Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning